Menu

CON/2009/3

  1. Opinia w sprawie warunków inwestycji kapitałowych państwa oraz konwersji długu na kapitał zakładowy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych (CON/2009/3), Słowenia, 8.1.2009.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language