CON/2009/3

  1. Advies betreffende de voorwaarden van kapitaalinbrengen door de staat en debt to equity swaps krachtens de Wet houdende overheidsfinanciën  (CON/2009/3), Slovenië, 8.1.2009.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language