CON/2008/91

  1. Yttrande om huruvida reglerna om begränsningar av avgångsvederlag för direktörer i börsnoterade företag är tillämpliga på Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/91), Belgien, 22.12.2008.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (2) +
    Select your language