CON/2008/91

  1. Mnenje o uporabi omejitev v zvezi z odpravnino pri odpustu izvršnih direktorjev družb, ki kotirajo na borzi, za centralno banko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/91), Belgija, 22. 12. 2008.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (2) +
    Select your language