CON/2008/91

 1. Advies inzake de toepassing op de Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique van de beperkingen ten aanzien van beëindigingsvergoedingen van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen (CON/2008/91), België, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language

   Aanvullende informatie

    
   Voorontwerp van wet tot verbetering van de werkingsregels voor de vennootschapsorganen, inzonderheid door de invoering in het Wetboek van Vennootschappen van bepalingen houdende een verklaring inzake deugdelijk bestuur en tot oprichting van een remuneratiecomité, door de beperking van de beëindigingsvergoeding voor bepaalde vennootschapsmandatarissen en door de hervorming van de regeling voor het beroepsverbod in de bank- en financiële sector