CON/2008/84

  1. Mnenje o direktivi o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja (CON/2008/84), UL C 30, 6. 2. 2009, str. 1.

      Dodatne informacije

       
      Predlog direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja, spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES ter razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (COM(2008) 627)