Menu

CON/2008/84

  1. Opinjoni dwar direttiva li tittratta l-bidu, is-segwitu u s-superviżjoni prudenti tal-kummerċ tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi  (CON/2008/84), ĠU C 30, 6.2.2009, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' […] dwar il-bidu, is-segwitu u s-superviżjoni prudenti tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi, li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE, u li tirrevoka d-Direttiva 2000/46/KE (KUMM(2008) 627)