Menu

CON/2008/84

  1. Atzinums par direktīvu par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un uzraudzību (CON/2008/84), OV C 30, 6.2.2009, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2005/60/EK un Direktīvu 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 2000/46/EK (COM(2008) 627)