Menu

CON/2008/84

  1. Udtalelse om et forslag til direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og om tilsyn med en sådan virksomhed (CON/2008/84), EUT C 30 af 6.2.2009, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af [ …] om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge, om tilsyn med en sådan virksomhed og om ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (KOM(2008) 627)