CON/2008/84

  1. Stanovisko k směrnici o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a obezřetnostním dohledu nad touto činností  (CON/2008/84), Úř. věst. C 30, 6. 2. 2009, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne [...] o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností a o změně směrnice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušení směrnice 2000/46/ES (KOM(2008) 627)