CON/2008/70

  1. Yttrande om ändring av direktivet om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen  (CON/2008/70), EUT C 314, 9.12.2008, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1994/19/EEG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen (KOM(2008) 661)