Menu

CON/2008/70

  1. Stanovisko k zmenám a doplneniam smernice o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu (CON/2008/70), Ú. v. EÚ C 314, 9. 12. 2008, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide úroveň krytia a výplatnú lehotu (KOM(2008) 661)