Menu

CON/2008/70

  1. Aviz referitor la Directiva privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor (CON/2008/70), JO C 314, 9.12.2008, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce privește plafonul de garantare și termenul de plată a compensațiilor (COM(2008) 661)