Menu

CON/2008/70

  1. Opinia dotycząca zmiany dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (CON/2008/70), Dz.U. C 314 z 9.12.2008, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (KOM(2008) 661)