Menu

CON/2008/70

  1. Advies inzake wijzigingen van de Richtlijn betreffende betreffende depositogarantiestelsels wat betreft het dekkingsniveau en de uitbetalingstermijn (CON/2008/70), PB C 314 van 9.12.2008, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft (COM(2008) 661)