Menu

CON/2008/70

  1. Arvamus hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi muutmise kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga (CON/2008/70), ELT C 314, 9.12.2008, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1994/19/EMÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga (KOM(2008) 661)