Menu

CON/2008/70

  1. Udtalelse om ændring af direktivet om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (CON/2008/70), EUT C 314 af 9.12.2008, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (KOM(2008) 661)