Menu

CON/2008/70

  1. Stanovisko ke změnám směrnice o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (CON/2008/70), Úř. věst. C 314, 9. 12. 2008, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (KOM(2008) 661)