CON/2008/69

  1. Stanovisko k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti systému ochrany vkladov (CON/2008/69), Írsko, 17. 11. 2008.