CON/2008/69

  1. Opinjoni dwar l-estensjoni ta' l-iskop ta' l-Iskema ta' Garanzija ta' Depożiti (CON/2008/69), L-Irlanda, 17.11.2008.