CON/2008/69

  1. Становище относно разширяването на обхвата на схемата за гарантиране на депозити (CON/2008/69), Ирландия, 17.11.2008.