CON/2008/68

 1. Lausunto valtion vakuusrahastoon ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvistä toimenpiteistä (CON/2008/68), Suomi, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Lisätietoja

    
   Luonnos: hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta