CON/2008/42

  1. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona, ktoré umožňujú Banque centrale du Luxembourg účinnejšie prispievať k finančnej stabilite a ktoré objasňujú úpravu požiadaviek na povinné minimálne rezervy (CON/2008/42), Luxembursko, 10. 9. 2008.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language