Ustrezne izjave, ki so priloga Pogodb

  1. Izjava v zvezi s Protokolom o stališču Danske UL C 326, 26. 10. 2012, str. 355.
  2. Izjava Kraljevine Belgije, Republike Bolgarije, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Italijanske republike, Republike Ciper, Republike Litve, Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Portugalske republike, Romunije, Republike Slovenije in Slovaške republike o simbolih Evropske unije UL C 326, 26. 10. 2012, str. 357.
  3. Izjava Republike Latvije, Republike Madžarske in Republike Malte o črkovanju imena enotne valute v Pogodbah UL C 326, 26. 10. 2012, str. 359.