Declarațiile relevante anexate la tratate

  1. Declaraţia cu privire la Protocolul privind poziţia Danemarcei JO C 326, 26.10.2012, p. 355.
  2. Declaraţia Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Federale Germania, a Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii Italiene, a Republicii Cipru, a Republicii Lituania, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace, referitoare la simbolurile Uniunii Europene JO C 326, 26.10.2012, p. 357.
  3. Declaraţia Republicii Letonia, a Republicii Ungare şi a Republicii Malta cu privire la ortografierea denumirii monedei unice în tratate JO C 326, 26.10.2012, p. 359.