Relevante aan de Verdragen gehechte verklaringen

  1. Verklaring inzake het Protocol betreffende de positie Denemarken  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 353.Aanvullende informatie
  2. Verklaring van het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, Roemenië, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek betreffende de symbolen van de Europese Unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 355.Aanvullende informatie
  3. Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen PB C 202 van 7.6.2016, blz. 357.Aanvullende informatie