Dikjarazzjonijiet rilevanti annessi mat-Trattati

  1. Dikjarazzjoni li tikkonċerna l-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 355.
  2. Dikjarazzjoni mir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika Slovena u r- Repubblika Slovakka dwar is-simboli tal-Unjoni Ewropea ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 357.
  3. Dikjarazzjoni mir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Ungerija u r-Repubblika ta' Malta dwar l-ortografija tal-isem tal-munita unika fit- Trattati ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 359.