Līgumiem pievienotās deklarācijas

  1. Deklarācija attiecībā uz Protokolu par Dānijas nostāju  OV C 202, 7.6.2016, 353. lpp..Papildus informācija
  2. Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Spānijas Karalistes, Itālijas Republikas, Kipras Republikas, Lietuvas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Portugāles Republikas, Rumānijas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas deklarācija par Eiropas Savienības simboliem  OV C 202, 7.6.2016, 355. lpp..Papildus informācija
  3. Latvijas Republikas, Ungārijas Republikas un Maltas Republikas deklarācija par vienotās valūtas nosaukuma rakstību Līgumos OV C 202, 7.6.2016, 357. lpp..Papildus informācija