Atitinkamos prie Sutarčių pridedamos deklaracijos

Šioje dalyje nėra dokumentų