Atitinkamos prie Sutarčių pridedamos deklaracijos

  1. Deklaracija dėl Protokolo dėl Danijos pozicijos OL C 326, 2012 10 26, p. 355.
  2. Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Lietuvos Respublikos, Didžiosios Liuksemburgo hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos deklaracija dėl Europos Sąjungos simbolių OL C 326, 2012 10 26, p. 357.
  3. Latvijos Respublikos, Vengrijos Respublikos ir Maltos Respublikos deklaracija dėl bendros valiutos pavadinimo rašybos Sutartyse OL C 326, 2012 10 26, p. 359.