Sopimuksiin liitetyt olennaiset julistukset

  1. Julistus Tanskan asemaa koskevasta pöytäkirjasta  EUVL C 202, 7.6.2016, s. 353.Lisätietoja
  2. Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan julistus Euroopan unionin tunnuksista EUVL C 202, 7.6.2016, s. 355.Lisätietoja
  3. Latvian tasavallan, Unkarin tasavallan ja Maltan tasavallan julistus yhteisen rahan nimen kirjoitusasusta perussopimuksissa EUVL C 202, 7.6.2016, s. 357.Lisätietoja