Lepingutele lisatud deklaratsioonid

  1. Deklaratsioon, mis käsitleb protokolli Taani kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 353.Täiendav teave
  2. Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi deklaratsioon Euroopa Liidu sümbolite kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 355.Täiendav teave
  3. Läti Vabariigi, Ungari Vabariigi ja Malta Vabariigi deklaratsioon ühisraha nimetuse kirjapildi kohta aluslepingutes  ELT C 202, 7.6.2016, lk 357.Täiendav teave