Udvalgte erklæringer knyttet til traktaterne

  1. Erklæring om protokollen om Danmarks stilling EUT C 326 af 26.10.2012, s. 355.
  2. Erklæring fra Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Østrig, Republikken Portugal, Rumænien, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik vedrørende Den Europæiske Unions symboler EUT C 326 af 26.10.2012, s. 357.
  3. Erklæring fra Republikken Letland, Republikken Ungarn og Republikken Malta om, hvordan navnet på den fælles valuta skal skrives i traktaterne EUT C 326 af 26.10.2012, s. 359.