Příslušná prohlášení připojená ke Smlouvám

  1. Prohlášení k Protokolu o postavení Dánska  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 353.Dodatečné informace
  2. Prohlášení Belgického království, Bulharské republiky, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Italské republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky o symbolech Evropské unie  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 355.Dodatečné informace
  3. Prohlášení Lotyšské republiky, Maďarské republiky a Republiky Malta o způsobu psaní názvu jednotné měny ve Smlouvách  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 357.Dodatečné informace