Декларации, приложени към договорите

  1. Декларация относно Протокола относно позицията на Дания OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 353..Допълнителна информация
  2. Декларация на Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Италианската република, Република Кипър, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Португалската република, Румъния, Република Словения и Словашката република относно символите на Европейския съюз  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 355..Допълнителна информация
  3. Декларация на Република Латвия, Република Унгария и Република Малта относно изписването на наименованието на единната парична единица в Договорите OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 357..Допълнителна информация