1. Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen, PB C 202 van 7.6.2016, blz. 357.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen, PB C 326 van 26.10.2012, blz. 359.