Menu

  1. A Lett Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Máltai Köztársaság nyilatkozata a közös pénz nevének a Szerződésekben szereplő írásmódjáról, HL C 202., 2016.6.7., 357. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: A Lett Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Máltai Köztársaság nyilatkozata a közös pénz nevének a Szerződésekben szereplő írásmódjáról , HL C 326., 2012.10.26., 359. o.