1. Läti Vabariigi, Ungari Vabariigi ja Malta Vabariigi deklaratsioon ühisraha nimetuse kirjapildi kohta aluslepingutes , ELT C 202, 7.6.2016, lk 357.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: Läti Vabariigi, Ungari Vabariigi ja Malta Vabariigi deklaratsioon ühisraha nimetuse kirjapildi kohta aluslepingutes, ELT C 326, 26.10.2012, lk 359.