Menu

  1. Erklæring fra Republikken Letland, Republikken Ungarn og Republikken Malta om, hvordan navnet på den fælles valuta skal skrives i traktaterne , EUT C 202 af 7.6.2016, s. 357.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: Erklæring fra Republikken Letland, Republikken Ungarn og Republikken Malta om, hvordan navnet på den fælles valuta skal skrives i traktaterne, EUT C 326 af 26.10.2012, s. 359.