Ustrezni protokoli, ki so priloga Pogodb

  1. Protokol (št. 13) o konvergenčnih merilih  UL C 326, 26. 10. 2012, str. 281.
  2. Protokol (št. 15) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska UL C 326, 26. 10. 2012, str. 284.
  3. Protokol (št. 16) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Dansko UL C 326, 26. 10. 2012, str. 287.
  4. Protokol (št. 17) o Danski UL C 326, 26. 10. 2012, str. 288.
  5. Protokol (št. 18) o Franciji UL C 326, 26. 10. 2012, str. 289.