Ustrezni protokoli, ki so priloga Pogodb

  1. Protokol (št. 4) o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 202, 7. 6. 2016, str. 230.Dodatne informacije
  2. Protokol (št. 6) o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 265.Dodatne informacije
  3. Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 266.Dodatne informacije
  4. Protokol (št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 279.Dodatne informacije
  5. Protokol (št. 13) o konvergenčnih merilih  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 281.Dodatne informacije
  6. Protokol (št. 15) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 284.Dodatne informacije
  7. Protokol (št. 16) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Dansko  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 287.Dodatne informacije
  8. Protokol (št. 17) o Danski  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 288.Dodatne informacije
  9. Protokol (št. 18) o Franciji  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 289.Dodatne informacije