Príslušné protokoly pripojené k zmluvám

  1. Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 230.Dodatočné informácie
  2. Protokol (č. 6) o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a agentúr a útvarov Európskej únie  Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 265.
  3. Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie  Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 266.
  4. Protokol (č. 12) o postupe pri nadmernom deficite  Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 279.
  5. Protokol (č. 13) o kritériách konvergencie Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 281.
  6. Protokol (č. 15) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 284.
  7. Protokol (č. 16) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Dánska Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 287.
  8. Protokol (č. 17), ktorý sa týka Dánska Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 288.
  9. Protokol (č. 18), ktorý sa týka Francúzska Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 289.