Protocoalele relevante anexate la tratate

  1. Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE  JO C 202, 7.6.2016, p. 230.Informaţii suplimentare
  2. Protocolul (nr. 6) privind stabilirea sediilor unor instituţii şi ale anumitor organe, oficii, agenţii şi servicii ale Uniunii Europene JO C 202, 7.6.2016, p. 265.Informaţii suplimentare
  3. Protocolul (nr.7) privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene  JO C 202, 7.6.2016, p. 266.Informaţii suplimentare
  4. Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabilă deficitelor excesive  JO C 202, 7.6.2016, p. 279.Informaţii suplimentare
  5. Protocolul (nr. 13) privind criteriile de convergență JO C 202, 7.6.2016, p. 281.Informaţii suplimentare
  6. Protocolul (nr. 15) privind unele dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord  JO C 202, 7.6.2016, p. 284.Informaţii suplimentare
  7. Protocolul (nr. 16) privind anumite dispoziţii privind Danemarca  JO C 202, 7.6.2016, p. 287.Informaţii suplimentare
  8. Protocolul (nr. 17) privind Danemarca  JO C 202, 7.6.2016, p. 288.Informaţii suplimentare
  9. Protocolul (nr. 18) privind Franţa  JO C 202, 7.6.2016, p. 289.Informaţii suplimentare