Relevante aan de Verdragen gehechte protocollen

  1. Protocol (Nr. 4) betreffende de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de ECB PB C 326 van 26.10.2012, blz. 230.Aanvullende informatie
  2. Protocol (nr. 6) betreffende de plaats van de zetels van de instellingen, van bepaalde instanties, organen, organisaties en diensten van de europese unie  PB C 326 van 26.10.2012, blz. 265.Aanvullende informatie
  3. Protocol (nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie  PB C 326 van 26.10.2012, blz. 266.
  4. Protocol (nr. 12) betreffende de procedure bij buitensporige tekorten  PB C 326 van 26.10.2012, blz. 279.Aanvullende informatie
  5. Protocol (nr. 13) betreffende de convergentiecriteria  PB C 326 van 26.10.2012, blz. 281.Aanvullende informatie
  6. Protocol (nr. 15) betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland  PB C 326 van 26.10.2012, blz. 284.Aanvullende informatie
  7. Protocol (nr. 16) betreffende enkele bepalingen inzake Denemarken PB C 326 van 26.10.2012, blz. 287.Aanvullende informatie
  8. Protocol (nr. 17) betreffende Denemarken PB C 326 van 26.10.2012, blz. 288.Aanvullende informatie
  9. Protocol (nr. 18) betreffende Frankrijk PB C 326 van 26.10.2012, blz. 289.Aanvullende informatie