Relevante aan de Verdragen gehechte protocollen

  1. Protocol (Nr. 4) betreffende de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de ECB PB C 202 van 7.6.2016, blz. 230.Aanvullende informatie
  2. Protocol (nr. 6) betreffende de plaats van de zetels van de instellingen, van bepaalde instanties, organen, organisaties en diensten van de europese unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 265.Aanvullende informatie
  3. Protocol (nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 266.Aanvullende informatie
  4. Protocol (nr. 12) betreffende de procedure bij buitensporige tekorten  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 279.Aanvullende informatie
  5. Protocol (nr. 13) betreffende de convergentiecriteria PB C 202 van 7.6.2016, blz. 281.Aanvullende informatie
  6. Protocol (nr. 15) betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 284.Aanvullende informatie
  7. Protocol (nr. 16) betreffende enkele bepalingen inzake Denemarken  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 287.Aanvullende informatie
  8. Protocol (nr. 17) betreffende Denemarken  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 288.Aanvullende informatie
  9. Protocol (nr. 18) betreffende Frankrijk  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 289.Aanvullende informatie