Protokolli rilevanti annessi mat-Trattati

  1. Protokoll (Nru 4) dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 230.Aktar tagħrif
  2. Protokoll (Nru 6) dwar il-lokalità tas-sede tal-istituzzjonijiet u ta' ċerti korpi, uffiċċji, aġenziji u dipartimenti tal-Unjoni Ewropea ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 265.
  3. Protokoll (Nru 7) dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 266.
  4. Protokoll (Nru 12) dwar il-proċedura ta' żbilanċ eċċessiv  ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 279.
  5. Protokoll (Nru 13) dwar il-kriterji ta' konverġenza  ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 281.
  6. Protokoll (Nru 15) dwar ċerti disposizzjonijiet li jirrigwardaw ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq  ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 284.
  7. Protokoll (Nru 16) dwar ċerti disposizzjonijiet li jirrigwardaw lid-Danimarka ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 287.
  8. Protokoll (Nru 17) dwar id-Danimarka ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 288.
  9. Protokoll (Nru 18) dwar Franza ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 289.