Protokolli rilevanti annessi mat-Trattati

  1. Protokoll (Nru 4) dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 230.Aktar tagħrif
  2. Protokoll (Nru 6) dwar il-lokalità tas-sede tal-istituzzjonijiet u ta' ċerti korpi, uffiċċji, aġenziji u dipartimenti tal-Unjoni Ewropea ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 265.Aktar tagħrif
  3. Protokoll (Nru 7) dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 266.Aktar tagħrif
  4. Protokoll (Nru 12) dwar il-proċedura ta' żbilanċ eċċessiv  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 279.Aktar tagħrif
  5. Protokoll (Nru 13) dwar il-kriterji ta' konverġenza  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 281.Aktar tagħrif
  6. Protokoll (Nru 15) dwar ċerti disposizzjonijiet li jirrigwardaw ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 284.Aktar tagħrif
  7. Protokoll (Nru 16) dwar ċerti disposizzjonijiet li jirrigwardaw lid-Danimarka  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 287.Aktar tagħrif
  8. Protokoll (Nru 17) dwar id-Danimarka  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 288.Aktar tagħrif
  9. Protokoll (Nru 18) dwar Franza  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 289.Aktar tagħrif