Līgumiem pievienotie protokoli

  1. 4. protokols par Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtiem OV C 326, 26.10.2012, 230. lpp..Papildus informācija
  2. 6. protokols par Savienības iestāžu, dažu struktūru, organizāciju un struktūrvienību atrašanās vietu OV C 326, 26.10.2012, 265. lpp..
  3. 7. protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā  OV C 326, 26.10.2012, 266. lpp..
  4. 12. protokols par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru  OV C 326, 26.10.2012, 279. lpp..
  5. 13. protokols par konverģences kritērijiem  OV C 326, 26.10.2012, 281. lpp..
  6. 15. protokols par dažiem noteikumiem attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti  OV C 326, 26.10.2012, 284. lpp..
  7. 16. protokols par dažiem noteikumiem attiecībā uz Dāniju OV C 326, 26.10.2012, 287. lpp..
  8. 17. protokols par Dāniju OV C 326, 26.10.2012, 288. lpp..
  9. 18. protokols par Franciju OV C 326, 26.10.2012, 289. lpp..