Atitinkami prie Sutarčių pridedami protokolai

  1. Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto OL C 326, 2012 10 26, p. 230.Papildoma informacija
  2. Protokolas (Nr. 6) dėl Europos Sąjungos institucijų, tam tikrų įstaigų, organų bei padalinių būstinių vietos  OL C 326, 2012 10 26, p. 265.
  3. Protokolas (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų  OL C 326, 2012 10 26, p. 266.
  4. Protokolas (Nr. 12) dėl perviršinio deficito procedūros  OL C 326, 2012 10 26, p. 279.
  5. Protokolas (Nr. 13) dėl konvergencijos kriterijų  OL C 326, 2012 10 26, p. 281.
  6. Protokolas (Nr. 15) dėl tam tikrų su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste susijusių nuostatų  OL C 326, 2012 10 26, p. 284.
  7. Protokolas (Nr. 16) dėl tam tikrų su Danija susijusių nuostatų OL C 326, 2012 10 26, p. 287.
  8. Protokolas (Nr. 17) dėl Danijos OL C 326, 2012 10 26, p. 288.
  9. Protokolas (Nr. 18) dėl Prancūzijos OL C 326, 2012 10 26, p. 289.