Atitinkami prie Sutarčių pridedami protokolai

  1. Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto  OL C 202, 2016 6 7, p. 230.Papildoma informacija
  2. Protokolas (Nr. 6) dėl Europos Sąjungos institucijų, tam tikrų įstaigų, organų bei padalinių būstinių vietos OL C 202, 2016 6 7, p. 265.Papildoma informacija
  3. Protokolas (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų OL C 202, 2016 6 7, p. 266.Papildoma informacija
  4. Protokolas (Nr. 12) dėl perviršinio deficito procedūros  OL C 202, 2016 6 7, p. 279.Papildoma informacija
  5. Protokolas (Nr. 13) dėl konvergencijos kriterijų  OL C 202, 2016 6 7, p. 281.Papildoma informacija
  6. Protokolas (Nr. 15) dėl tam tikrų su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste susijusių nuostatų OL C 202, 2016 6 7, p. 284.Papildoma informacija
  7. Protokolas (Nr. 16) dėl tam tikrų su Danija susijusių nuostatų OL C 202, 2016 6 7, p. 287.Papildoma informacija
  8. Protokolas (Nr. 17) dėl Danijos OL C 202, 2016 6 7, p. 288.Papildoma informacija
  9. Protokolas (Nr. 18) dėl Prancūzijos OL C 202, 2016 6 7, p. 289.Papildoma informacija