A Szerződésekhez csatolt, vonatkozó jegyzőkönyvek

  1. (4.) Jegyzőkönyv a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányáról HL C 202., 2016.6.7., 230. o.Kiegészítő információ
  2. (6.) Jegyzőkönyv az Európai Unió intézményeinek, egyes szerveinek, hivatalainak és szervezeti egységeinek székhelyéről HL C 202., 2016.6.7., 265. o.Kiegészítő információ
  3. (7.) Jegyzőkönyv az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről HL C 202., 2016.6.7., 266. o.Kiegészítő információ
  4. (12.) Jegyzőkönyv a túlzott hiány esetén követendő eljárásról HL C 202., 2016.6.7., 279. o.Kiegészítő információ
  5. (13.) Jegyzőkönyv a konvergenciakritériumokról HL C 202., 2016.6.7., 281. o.Kiegészítő információ
  6. (15.) Jegyzőkönyv egyes Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekről HL C 202., 2016.6.7., 284. o.Kiegészítő információ
  7. (16.) Jegyzőkönyv egyes Dániára vonatkozó rendelkezésekről HL C 202., 2016.6.7., 287. o.Kiegészítő információ
  8. (17.) Jegyzőkönyv Dániáról HL C 202., 2016.6.7., 288. o.Kiegészítő információ
  9. (18.) Jegyzőkönyv Franciaországról HL C 202., 2016.6.7., 289. o.Kiegészítő információ