Lepingutele lisatud protokollid

  1. Protokoll (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja kohta ELT C 326, 26.10.2012, lk 230.Täiendav teave
  2. Protokoll (nr 6) Euroopa Liidu institutsioonide ning teatud organite, asutuste ja talituste asukoha kohta  ELT C 326, 26.10.2012, lk 265.
  3. Protokoll (nr 7) Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta  ELT C 326, 26.10.2012, lk 266.
  4. Protokoll (nr 12) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohta ELT C 326, 26.10.2012, lk 279.
  5. Protokoll (nr 13) lähenemiskriteeriumide kohta  ELT C 326, 26.10.2012, lk 281.
  6. Protokoll (nr 15) teatavate Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki käsitlevate sätete kohta  ELT C 326, 26.10.2012, lk 284.
  7. Protokoll (nr 16) teatavate Taanit käsitlevate sätete kohta ELT C 326, 26.10.2012, lk 287.
  8. Protokoll (nr 17) Taani kohta ELT C 326, 26.10.2012, lk 288.
  9. Protokoll (nr 18) Prantsusmaa kohta ELT C 326, 26.10.2012, lk 289.