Menu

  1. Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabilă deficitelor excesive , JO C 202, 7.6.2016, p. 279.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabilă deficitelor excesive , JO C 326, 26.10.2012, p. 279.