1. Protokoll (Nru 7) dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 266.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll (Nru 7) dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea , ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 266.