1. (7.) Jegyzőkönyv az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről, HL C 202., 2016.6.7., 266. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: (7.) Jegyzőkönyv az európai unió kiváltságairól és mentességeiről , HL C 326., 2012.10.26., 266. o.